Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

OPINOGÓRA CORAZ PIĘKNIEJSZA

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze kolejne zmiany. Zabytkowy pałac będący częścią muzeum przeszedł kompleksową modernizację. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 w kwocie ponad 702 tys. zł. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych podczas inauguracji projektu reprezentowała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora MJWPU do ds. EFS.

- Projekt realizowaliśmy w dwóch etapach. Pierwszy z nich, dotyczył remontu elewacji zabytkowego zameczku oraz prac konserwatorskich kamiennych mebli. Takim pracom został również poddany pomnik  z piaskowca upamiętniający śmierć księcia mazowieckiego Bolesława IV. Patrząc na zameczek możemy cieszyć oko nowymi tynkami i odmalowaną elewacją. W drugim etapie projektu, zależało nam na działaniach ułatwiających zwiedzanie całego zespołu muzealnego. W tym celu, zameczek, jak i pozostałe obiekty na terenie zespołu muzealnego zostały wzbogacone w tablice informacyjne, wdrożyliśmy przewodniki elektroniczne i mini przewodniki. Zakres prac był naprawdę szeroki, ale mam nadzieję, że tym sposobem północne Mazowsze zyska jeszcze bardziej na swojej atrakcyjności – podkreśla dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz.

 Unikat na mapie Mazowsza

 Muzeum Romantyzmu już po raz kolejny realizowało unijna inwestycję. Tym razem remont dotyczył perełki polskiego neogotyku – zameczku znajdującego się na terenie muzeum. Obiekt był prezentem ślubnym generała Krasińskiego dla Zygmunta i Elżbiety z Branickich. Wykonanie elewacji zabytkowego pałacu zaprojektowano tak, aby zachować jego pierwotny wygląd. Pracę dotyczyły naprawy tynków, sztukaterii  i murów budynku. Zarówno w zameczku, jak i w oficynie został wymieniony system zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dużym udogodnieniem dla zwiedzających są multimedialne tablice z zarysem historycznym, które zostały usytuowane przed każdym z muzealnych obiektów.

Samodzielne zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego umożliwia miniprzewodnik, bogaty w ciekawostki związane z obiektami muzeum (zameczkiem, oficyną, dworem, oranżerią, domem ogrodnika, domem  z podcieniem, folwarkiem i zespołem parkowym). Kolejnym ciekawym punktem dla turystów są  e-przewodniki, czyli przewodniki elektroniczne, wzbogacone o nagrania z opisami miejsc związanymi  z muzeum.

- Nie po raz pierwszy, ale już po raz czwarty Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwiera unijny projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Skala zmian jaka zaszła na tym terenie jest przeogromna, ale i budżet dofinansowania również. Łącznie przekazaliśmy do tej instytucji kultury blisko 20 mln zł.  W mijającej już perspektywie finansowej  wspieranie kultury oraz promowanie dziedzictwa narodowego na Mazowszu było jedną z priorytetowych   spraw. W tym zakresie w ramach RPO zrealizowaliśmy 104 projekty na około 333,5 mln zł. Dodatkowo,   w dziedzinie kultury beneficjenci aplikowali o środki w obszarze rewitalizacji obszarów miejskich na przeszło 162 mln zł – podsumowuje Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Muzeum Mazowieckim w Płocku i Akademią Humanistyczną w Pułtusku. 


Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do kultury – rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu  w Opinogórze
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Całkowita wartość projektu: 1 035 660,00 zł
Dofinansowanie: 702 950,00 zł
Działanie: 6.1 Kultura

 

Agnieszka Pazio
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

Załączniki

wydruk, pdf

Opinogóra coraz piękniejsza

Od lewej do prawej,

zdjęcie 1: Przemawia Roman Kochanowicz - dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

zdjęcie 2: stoją od lewej:

 • Barbara Sitek - Wyrembek - lokalna poetka 
 • Anna Suchodolska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
 • Elzbieta Szymanik - dyrektor MJWPU ds. EFS, 
 • Jerzy Niedziałkowski, - dyrektor Polskiego Banku Spółdzielczego w Opinogórze, 
 • Marcin Piontek - przewodniczący Stowarzyszenia "Arsenał",  
 • Joanna Potocka-Rak - I zastępca prezydenta miasta Ciechanów, 
 • Grzegorz Wróblewski - kierownik delegatury mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
 • Beata Golasińska - sekretarz gminy Opinogóra Górna, 
 • ks. Jarosław Arbat - probosz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze, 
 • Rafał Wróblewski - kierownik działu historii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

zdjęcia nr 3 i 4 :  Zameczek po modernizacji

 

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.