Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Inteligentne miasta na Mazowszu – podsumowanie debaty i strefy smart city

Czy na Mazowszu realizowana jest koncepcja smart city? Co właściwie kryje się pod tym coraz popularniejszym podejściem i w jaki sposób miasta korzystają z inteligencji swoich mieszkańców? Na te pytania odpowiedzieli prezydenci miast uczestniczący w debacie „Wyzwania Nowej Perspektywy – Smart City”. Zagadnienia dotyczące inteligentnego miasta były też omawiane w jednej ze stref 6. Forum Rozwoju Mazowsza.

Podczas prezentacji „Smart City”, poprzedzającej debatę prezydentów, dr inż. arch. Jan Cieśla, Associate, BuroHappold Engineering, BREEAM AP, BREEAM Assessor, Auditor BREEAM InUse, bądący także moderatorem debaty, przedstawił kluczowe aspekty składające się na koncepcję smart city: smart economy, smart government, smart environment, smart people, smart mobility oraz smart living. Podkreślił, że elementami spinającymi to kompleksowe podejście są efektywność energetyczna, nowe technologie oraz innowacje społeczne.

W czasie debaty prezydentów, z udziałem Michała Olszewskiego – zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, Radosława Witkowskiego – prezydenta Radomia, Jacka Terebusa, zastępcy prezydenta Płocka oraz Grzegorza Benedykcińskiego – burmistrza Grodziska Mazowieckiego, przedstawiono przykłady planowanych lub już wdrożonych rozwiązań smart, a także związanych z nimi wyzwań: system powiadamiania SISMS, bezpłatny Internet w technologii LTE oraz uniwersytety trzeciego wieku w Radomiu; planowane zagospodarowanie przestrzenne dla biznesu oraz wprowadzanie infrastruktury z ICT, czyli inteligentnych sieci transportowych i wodociągowych w Płocku. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy wykazał, że władze stolicy stawiają na kulturę, której celem jest aktywizacja społeczeństwa, oraz biorą pod uwagę podjęcie działań w kierunku zapewnienia zrównoważonych budynków instytucjom administracji publicznej, a co za tym idzie zwiększenia produktywności miejsc pracy. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wskazywał z kolei na postępujący kierunek zintegrowania transportu z metropolią warszawską.

Zobacz prezentację „Smart City” online

Zobacz debatę prezydentów „Wyzwania Nowej Perspektywy – Smart City” online

Twórcy i uczestnicy strefy „Smart City” zaprezentowali natomiast wiele nowatorskich idei i rozwiązań nastawionych na podnoszenie jakości życia mieszkańców ośrodków miejskich w oparciu o efektywne, ekologiczne zarządzanie. W ramach przeprowadzonych sesji networkingowych, warsztatów, paneli i prezentacji uczestnicy pogłębiali wiedzę i dzielili się najlepszymi praktykami.

Najobszerniejszym punktem programu był panel ekspercki „Smart City na podstawie dobrych praktyk z miasta Płock”. Program panelu obejmował m.in. prezentację głównych założeń projektu SmartPłock, na który składa się cały szereg inicjatyw i realizowanych inwestycji, przyczyniających się poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenia barier dla osób niepełnosprawnych i zwiększenia aktywności obywatelskiej. W ramach idei „smart” miasto oprócz rewitalizacji budynków i modernizacji infrastruktury wdraża cały szereg nowoczesnych rozwiązań jak system dynamicznej informacji pasażerskiej i inteligentny system sterowania miasta. Idea smart od dawna przyświecała wszystkim naszym działaniom w Płocku, tylko kiedyś ukrywała się pod innymi pojęciami: gospodarność, oszczędność i efektywność” – powiedział Janusz Majchrzak – prezes zarządu, Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

W Polsce koncepcja „inteligentnego miasta” jest obecnie w początkowej fazie rozwoju, ale dzięki dofinansowaniom unijnym rośnie zainteresowanie ideą smart city, a miasta zdobywają środki na realizację kolejnych przedsięwzięć.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu
JESSICAdotyczy całego programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Inteligentne miasta na Mazowszu – podsumowanie debaty i strefy smart city

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.