Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Politechnika Warszawska stawia na innowacje

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii ma być w przyszłości jednym z najważniejszych ośrodków badawczych wspierającym transfer technologii oraz rozwój innowacji. Centrum powstało dzięki unijnemu wsparciu o wartości 59 mln zł. Inwestycję zrealizowała Politechnika Warszawska. Dziś w otwarciu nowego centrum udział wziął dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Drzwi dla biznesu i nauki

Ideą projektu budowy Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) było stworzenie ośrodka badawczego ukierunkowanego na wsparcie technologii, innowacji, a także wypracowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a strefą B+R. Centrum ma być też miejscem wspierającym rozwój oraz przedsiębiorczość akademicką.

Działalność ośrodka obejmie swoim zakresem całą sferę związaną z procesem innowacji – począwszy od wyszukiwania najbardziej innowacyjnych efektów prac badawczych, po świadczenie usług w oparciu o laboratoria badawcze. Dopełnieniem oferty Centrum będą usługi związane z inkubacją nowopowstałych przedsiębiorstw.

Działania Centrum będą skupiały się wokół dziewięciu działów, w tym wspierających
Fasada Politechniki Warszawskiejinnowacyjność i transfer technologii (centrum badań rynku, centrum badań nad związkami
kooperacyjnymi i clusteringiem oraz centrum doradztwa w zakresie zarządzania technologiami). Praca Centrum opierać się będzie na dwóch płaszczyznach – badawczej i wsparcia edukacji w obszarze innowacyjnej gospodarki.

CZIiTT to nowy, sześciokondygnacyjny budynek mieszczący się na terenie Politechniki Warszawskiej na tzw. Kampusie BIS, pomiędzy ul. Nowowiejską a Aleją Armii Ludowej.

Inwestycja otrzymała unijne dofinansowanie jako projekt znajdujący się na liście Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych w ramach RPO WM 2007-2013. Łącznie Politechnika Warszawska pozyskała przeszło 64 mln zł z RPO WM 2007-2013 na realizację inwestycji badawczo – rozwojowych.

 

 Tytuł projektu:Warszawska Przestrzeń Technologiczna
– Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem
Technologii Politechniki Warszawskiej
Beneficjent:
Politechnika Warszawska
Całkowita wartość projektu:
74 605 539,63 zł

Dofinansowanie: 59 500 000,00 zł
Działanie: 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Agnieszka Pazio
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 34 e-mail: media@mazowia.eu

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STAWIA NA INNOWACJE

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.