Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Rewitalizacja – czyli jak przekształcać społecznie miejskie dzielnice w obszarze rewitalizacji

Rewitalizacja – czyli jak przekształcać społecznie miejskie dzielnice w obszarze rewitalizacji

Drugiego dnia 6. Forum Rozwoju Mazowsza o wyzwaniach dla miast w obszarze rewitalizacji regionu debatowali: Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy, Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa, Radosław Bednarski – prezes zarządu Rynex Płock i Agata Matusiak reprezentująca Europejski Bank Inwestycyjny. Dyskusję poprowadził Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast.

 

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej. Debata koncentrowała się na wyciągnięciu wniosków z doświadczeń rewitalizacyjnych, które miały miejsce w poprzednim okresie programowania i na planach jakie mają być realizowane w nowej perspektywie.

Rewitalizacja to nie tylko architektoniczne, ekonomiczne i społeczne przekształcenie obszarów miejskich będących w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych przez lokalną administrację państwową.  

Bardzo ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności miejsc objętych rewitalizacją w proces dbania o własną przestrzeń – podkreślił zastępca prezydenta m. st. Warszawy Michał Olszewskii to jest rola władz miasta, żeby jego mieszkańców w ten proces wciągnąć.

 Takim przykładem z poprzedniego okresu programowania jest społeczny projekt „Blok, podwórko, kamienice”, który był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomimo bardzo małego budżetu, dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców terenów objętych rewitalizacją, powstały tzw. zielone podwórka. Projekt osiągnął cel rewitalizacyjny, bo realnie wpłynął na poprawę jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w dzielnicach zdegradowanych społecznie.

Nowy program rewitalizacji Warszawy został rozpisany na 3 instrumenty: finansowe, właścicielskie i regulacyjne, bo żeby zrozumieć rewitalizację trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ja jako burmistrz, prezydent, wójt mam instrumenty u siebie i jakimi politykami powinienem zadziałać, żeby ten efekt rewitalizacyjny osiągnąć – dodał Michał Olszewski.

Przedstawicielka Europejskiego Banku Inwestycyjnego mówiła o działaniach finansowanych z inicjatywy Jessica. To z tego instrumentu udało się zrealizować ponad 150 projektów o bardzo różnej skali i zakresie – od projektów, które wymagały wsparcia rzędu kilkunastu tysięcy złotych, do projektów, które otrzymały wsparcie w wysokości kilkudziesięciu milionów, przy wartości całej inwestycji do nawet kilkuset milionów.

Na podstawie uzyskanych doświadczeń możemy stwierdzić, że wymogiem w nowej perspektywie jest komplementarność nowych inwestycji z projektami już realizowanymi – mówi Agata Matusiak. – W kontekście ustawy o rewitalizacji, gminy będą zobowiązane do przygotowania programów rewitalizacji skoncentrowanych na konkretnych obszarach. Siłą rzeczy będzie to więc wymagało również wiązania nowych inwestycji w tych obszarach z tym, co zostało zrobione do tej pory – dodaje.

Suma środków na rewitalizację w nowym okresie programowania jest imponująca, dając wiele nowych możliwości. Powstał narodowy plan rewitalizacji i w najbliższym czasie ma być powołana ustawa o rewitalizacji co daje instrumenty do działania i narzędzia regulacyjne.

Zapraszamy do wysłuchania debaty, prezentującej różne stanowiska i definicje procesu rewitalizacji w naszym regionie: https://youtu.be/ucnAWQf4LUc

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.