Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dotycząca zmiany systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 roku

Opublikowano: 2013-06-05

Z dniem 1 stycznia 2013r. nastąpiła zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „Poś”, w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286, 287 i 289 Poś, podmioty korzystające ze środowiska naliczają
i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów, jednocześnie składając marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku,
w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

 

W związku z powyższym, wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 rok należy przesyłać marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca 2014r., pamiętając o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł.

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 25 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce, zaległe opłaty oraz wykazy dotyczące korzystania ze środowiska za okresy wcześniejsze
tj. do II półrocza 2012r. włącznie, należy naliczać i sporządzać w sposób dotychczasowy, czyli w systemie półrocznym.”


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.