Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Status wniosków w ocenie RPOWM/6.1/1/2014 stan na 17.10.2014r

Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 17 października 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 6.1 „Kultura”, realizowany w trybie konkursowym etapowanym otwartym bez preselekcji - nr konkursu RPOWM/6.1/1/2014, w okresie od 30 maja 2014 r. do dnia 18 czerwca 2014 r., z alokacją na poziomie 2,5 mln EUR. Złożono – 130 wniosków,  na kwotę dofinansowania z EFRR – 76 212 897,60 PLN.

RPOWM/6.1/1/2014 - Kultura
Lp. Sygnatura Numer kanc. Informacja o przebiegu oceny formalnej Informacja o przebiegu oceny merytorycznej 
ocena wykonalności ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna  ocena strategiczna
1 MJWPU.420-10/14 1237/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
2 MJWPU.420-12/14 1248/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
3 MJWPU.420-14/14 1254/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
4 MJWPU.420-15/14 1245/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
5 MJWPU.420-16/14 1249/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
6 MJWPU.420-17/14 1260/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
7 MJWPU.420-20/14 1269/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
8 MJWPU.420-21/14 1268/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
9 MJWPU.420-24/14 1277/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
10 MJWPU.420-26/14 1281/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
11 MJWPU.420-28/14 1290/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
12 MJWPU.420-29/14 1284/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
13 MJWPU.420-30/14 1285/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
14 MJWPU.420-31/14 1302/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
15 MJWPU.420-33/14 1297/14 negatywny formalnie      
16 MJWPU.420-35/14 1311/14 negatywny formalnie      
17 MJWPU.420-37/14 1314/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
18 MJWPU.420-40/14 1306/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
19 MJWPU.420-41/14 1313/14 negatywny formalnie      
20 MJWPU.420-42/14 1295/14 negatywny formalnie      
21 MJWPU.420-43/14 1298/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
22 MJWPU.420-44/14 1317/14 pozytywny formalnie negatywna    
23 MJWPU.420-48/14 1327/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
24 MJWPU.420-49/14 1325/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
25 MJWPU.420-50/14 1333/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
26 MJWPU.420-51/14 1318/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
27 MJWPU.420-52/14 1344/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
28 MJWPU.420-53/14 1293/14 negatywny formalnie      
29 MJWPU.420-55/14 1349/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
30 MJWPU.420-57/14 1359/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
31 MJWPU.420-58/14 1336/14 negatywny formalnie      
32 MJWPU.420-59/14 1370/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
33 MJWPU.420-61/14 1368/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
34 MJWPU.420-62/14 1338/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
35 MJWPU.420-63/14 1375/14 negatywny formalnie      
36 MJWPU.420-64/14 1389/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
37 MJWPU.420-65/14 1372/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
38 MJWPU.420-66/14 1386/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
39 MJWPU.420-67/14 1381/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
40 MJWPU.420-71/14 1383/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
41 MJWPU.420-72/14 1399/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
42 MJWPU.420-74/14 1405/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
43 MJWPU.420-76/14 1408/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
44 MJWPU.420-77/14 1411/14 negatywny formalnie      
45 MJWPU.420-78/14 1397/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
46 MJWPU.420-79/14 1400/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
47 MJWPU.420-80/14 1426/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
48 MJWPU.420-81/14 1410/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
49 MJWPU.420-83/14 1412/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
50 MJWPU.420-84/14 1436/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
51 MJWPU.420-85/14 1439/14 negatywny formalnie      
52 MJWPU.420-86/14 1431/14 w trakcie oceny w trakcie oceny    
53 MJWPU.420-88/14 1430/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
54 MJWPU.420-90/14 1438/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
55 MJWPU.420-92/14 1428/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
56 MJWPU.420-94/14 1416/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
57 MJWPU.420-95/14 1415/14 negatywny formalnie      
58 MJWPU.420-96/14 1404/14 negatywny formalnie      
59 MJWPU.420-97/14 1435/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
60 MJWPU.420-98/14 1446/14 pozytywny formalnie w trakcie oceny    
61 MJWPU.420-103/14 1406/14 pozytywny formalnie pozytywna w trakcie oceny w trakcie oceny
62 MJWPU.420-104/14 1442/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
63 MJWPU.420-105/14 1472/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
64 MJWPU.420-107/14 1498/14 pozytywny formalnie pozytywna w trakcie oceny zakończona
65 MJWPU.420-109/14 1483/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
66 MJWPU.420-110/14 1487/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
67 MJWPU.420-112/14 1489/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
68 MJWPU.420-113/14 1450/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
69 MJWPU.420-115/14 1456/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
70 MJWPU.420-117/14 1478/14 negatywny formalnie      
71 MJWPU.420-120/14 1460/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
72 MJWPU.420-122/14 1448/14 negatywny formalnie      
73 MJWPU.420-123/14 1468/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
74 MJWPU.420-125/14 1477/14 negatywny formalnie      
75 MJWPU.420-127/14 1424/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
76 MJWPU.420-129/14 1496/14 negatywny formalnie      
77 MJWPU.420-132/14 1503/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
78 MJWPU.420-133/14 1474/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
79 MJWPU.420-136/14 1511/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
80 MJWPU.420-138/14 1467/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
81 MJWPU.420-139/14 1470/14 pozytywny formalnie w trakcie oceny    
82 MJWPU.420-141/14 1521/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
83 MJWPU.420-145/14 1407/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
84 MJWPU.420-146/14 1403/14 negatywny formalnie      
85 MJWPU.420-148/14 1522/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
86 MJWPU.420-149/14 1512/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
87 MJWPU.420-151/14 1433/14 negatywny formalnie      
88 MJWPU.420-153/14 1507/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
89 MJWPU.420-154/14 1528/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
90 MJWPU.420-155/14 1495/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
91 MJWPU.420-157/14 1461/14 negatywny formalnie      
92 MJWPU.420-161/14 1499/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
93 MJWPU.420-162/14 1531/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
94 MJWPU.420-163/14 1492/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
95 MJWPU.420-166/14 1519/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
96 MJWPU.420-167/14 1463/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
97 MJWPU.420-168/14 1506/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
98 MJWPU.420-170/14 1518/14 negatywny formalnie      
99 MJWPU.420-171/14 1525/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
100 MJWPU.420-174/14 1458/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
101 MJWPU.420-175/14 1537/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
102 MJWPU.420-176/14 1535/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
103 MJWPU.420-177/14 1527/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
104 MJWPU.420-179/14 1536/14 negatywny formalnie      
105 MJWPU.420-182/14 1524/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
106 MJWPU.420-183/14 1539/14 negatywny formalnie      
107 MJWPU.420-186/14 1514/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
108 MJWPU.420-188/14 1552/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
109 MJWPU.420-190/14 1538/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
110 MJWPU.420-192/14 1570/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
111 MJWPU.420-195/14 1549/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
112 MJWPU.420-196/14 1574/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
113 MJWPU.420-199/14 1577/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
114 MJWPU.420-200/14 1583/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
115 MJWPU.420-201/14 1593/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
116 MJWPU.420-202/14 1589/14 negatywny formalnie      
117 MJWPU.420-205/14 1602/14 negatywny formalnie      
118 MJWPU.420-206/14 1592/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
119 MJWPU.420-209/14 1621/14 pozytywny formalnie w trakcie oceny    
120 MJWPU.420-210/14 1613/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
121 MJWPU.420-212/14 1614/14 pozytywny formalnie pozytywna w trakcie oceny zakończona
122 MJWPU.420-213/14 1588/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
123 MJWPU.420-217/14 1617/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
124 MJWPU.420-218/14 1627/14 pozytywny formalnie w trakcie oceny    
125 MJWPU.420-223/14 1637/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona w trakcie oceny
126 MJWPU.420-224/14 1604/14 negatywny formalnie      
127 MJWPU.420-227/14 1646/14 pozytywny formalnie pozytywna zakończona zakończona
128 MJWPU.420-229/14 1586/14 negatywny formalnie      
129 MJWPU.420-234/14 1648/14 negatywny formalnie      
130 MJWPU.420-235/14 1641/14 negatywny formalnie      
.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.