MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013

Indykatywne Wykazy Indywidualne Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44