MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim – subregion płocki

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego  zostaną omówione m.in. warunki oraz możliwości pozyskania dotacji.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką  unijną.

Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego jest:

Lokalny Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
ul. Kolegialna 19,
09-400 Płock
tel: 22 542 23 41; 22 542 24 57; 22 542 22 11
e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

Kalendarz spotkań:

 

 

logotyp

 

Serdecznie zapraszamy!

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44