MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja dla wnioskodawców aplikujących o środki unijne w ramach pomocy publicznej, którzy posiadają status dużego przedsiębiorcy

Informacja dla wnioskodawców aplikujących o środki unijne w ramach pomocy publicznej, którzy posiadają status dużego przedsiębiorcy.

Efekt zachęty w stosunku do dużych przedsiębiorstw – UOKIK -KE

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44