MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pn. „Wzmocnienie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” oraz projektu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa pn. „Laboratorium metod profilaktycznych fizjoterapii”.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pn. „Wzmocnienie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” oraz projektu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa pn. „Laboratorium metod profilaktycznych fizjoterapii”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 1.817.321,99 PLN.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44